У серпні 2019р. відбулось перетворення Комунальної установи Рубіжанської центральної міської лікарні в  Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області.

Були отримані ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики за напрямком організація і управління охороною здоров’я  17.10.2019р., реєстраційне досьє від 17.10.2019р. за № 1710/19-М, та ліцензія на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів 03.10.2019р., реєстраційне досьє  03.10.2019р. за № 1320/19-Н.

Комп’ютерізація закладу та проведення Інтернету розпочалось у 2019 році і нині триває. До ЕСОЗ заклад підключився у січні 2020р.

З 01.04.2020р. на виконання вимог Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” від 19.10.2017р. № 2168-VIII була запроваджена  нова модель фінансування , а саме – 27.03.2020р. був підписаний  договір №1180-Е420-Р000 про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України по наступним групам медичних послуг:

  • Амбулаторна вторинна (спеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу;
  • Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
  • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;
  • Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
  • Медична допомога при пологах;
  • Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
  • Гістероскопія;
  • Езофагогастродуоденоскопія;
  • Цистоскопія;
  • Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ.

Запланована вартість отриманих коштів від НСЗУ по всім групам медичних послуг з 01.04.202р.- 31.12.2020р. становить – 49 285 479грн.

Меню